Lunes, Oktubre 17, 2011

NAGKUKULAY LILA KONG DAMDAMIN

naghihintay at
nag-aabang sa andap
ng asam na pagkakataon

'di kumukurap,
nakatitig sa hungkag
na bahagi ng sumpang pook

sa balintataw
isang imahe lamang
ang aking nais maaninag

ang pananabik
ay nasasapawan na
ng balisa't pagkainip

unti-unting bumibitaw
ang kapit dahil sa ngalay,
ang paghihintay
ay tila panghabangbuhay


ang pagsintang laan
ay malapit nang mabaon
sa hukay

ang damdamin
ay unti-unting nabibigti
at nagkukulay lila

dalangin ko lamang
sana ito'y kayang hugasan
ng luha

1 komento: